Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali!

Subskrybuj RSS

Możesz także zasubskrybować każdy z tych elementów dla tylko jednego tematu. Służą do tego odpowiednie linki na stronach tematów.

Góra grosza 2014

Print Dodany 2014-05-13 11:58:42 przez Piotr Urbaniak

Więcej newsów z tej kategorii: Samorząd szkolny

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH -BIOLCHEM

Print Dodany 2014-05-06 12:17:34 przez Wioletta Antosiewicz-Gacek

W pierwszym etapie konkursu wzięło udział 155 z 12 szkół podstawowych oraz 91 z 12 gimnazjów.

 Zapraszamy do zapoznania się z listami uczestników zakwalifikowanych do II etapu VII Międzyszkolnego Konkursu Chemiczno - Biologicznego "BIOLCHEM".

 SZKOŁY PODSTAWOWE

W II etapie konkursu biorą udział uczniowie szkół podstawowych, którzy w etapie szkolnym otrzymali od 41punktów (z 60 punktów możliwych do uzyskania)

 lista uczestników II etapu konkursu dla szkół podstawowych -pobierz listę

GIMNAZJA

W II etapie konkursu biorą udział uczniowie gimnazjów, którzy w etapie szkolnym   otrzymali od 35 punktów (z 50 punktów możliwych do uzyskania).

lista uczestników II etapu konkursu dla gimnazjów - pobierz listę

 

Wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom gratulujemy osiągnięcia wysokich wyników.

 

Etap II konkursu odbędzie się – 27 maj 2014r o godzinie 10.00.w budynku Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej.

Zapraszamy!

 

Więcej newsów z tej kategorii: Międzyszkolny Konkurs Chemiczno - Biologiczny "BIOLCHEM"

Obchody 3 maja 2014r.

Print Dodany 2014-05-04 11:18:01 przez Piotr Urbaniak

Obchody 3 maja 2014r. - zobacz foto -

Więcej newsów z tej kategorii: Historia Gimnazjum

Konkurs wiedzy o lesie 2014

Print Dodany 2014-05-04 11:15:17 przez Piotr Urbaniak

W dniu 29 kwietnia 2014 roku w naszym Gimnazjum odbył się krajowy etap IV edycji Międzynarodowego konkursu YPEF ,,Młodzież w Lasach Europy- Young People in European Forests" skierowany do młodzieży gimnazjum i szkół średnich.
Jego celem była promocja wiedzy o bioróżnorodności europejskiej przyrody
i zrównoważonym rozwoju w leśnictwie, a przede wszystkim wiedzy o lasach Europy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000.
Już kolejny raz decyzją Krajowej Komisji YPEF nasza szkoła otrzymała status szkoły YPEF, co oznaczało, że odpowiadamy za organizację i przeprowadzenie tego konkursu.
Nauczycielami koordynatorami były mgr Bernarda Szewczyk i mgr Anna Budzowska. Uczestnicy to nasi uczniowie - 10 zespołów oraz młodzież z: II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera i Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce-Zdroju oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera, ZSO w Zakopanem w sumie 19 grup.
Młodzież pod opieką nauczycieli koordynatorów przygotowywała się w oparciu o materiały edukacyjne znajdujące się na stronie www.ypef.eu, które obejmowały wymagany w konkursie zakres wiedzy o lasach i leśnictwie Europy.
W tym roku po raz pierwszy oficjalnym językiem konkursu był język angielski, co oznaczało, że zarówno eliminacje, finał krajowy jak i finał europejski odbędą się w języku angielskim.

Wymagało to nie tylko znajomości wiedzy, lecz też języka . Stanowiło to nierówne szanse uczniów w różnym okresie wiekowym ,o czym decydowała bariera językowa.
Konkurs rozpoczął się o godzinie11 :00 i trwał 90 minut, przebiegał bez zakłóceń.
Dziewiętnaście zespołów uczniowskich 2,3 osobowych rozwiązywało test jednokrotnego wyboru składający się z 50 pytań w języku angielskim.
Nad jego prawidłowym przebiegiem czuwała komisja składająca się z nauczycieli koordynatorów oraz z przedstawicieli Lasów Państwowych Nadleśnictwa Nowy Targ.
Pan Andrzej Głodkiewicz- przedstawiciel Nadleśnictwa Nowy Targ pilnował bezpieczeństwa przywiezionych kopert zawierających zadania testowe, zachowania ich tajności , rzetelności przebiegu konkursu oraz jego sprawdzania.
Sprawozdanie wraz ze sprawdzonymi kartami odpowiedzi zostały przesłane do Warszawy- Krajowej Komisji YPEF , która dokona weryfikacji i ogłosi wyniki.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział. Życzymy sukcesu i spotkania się
w Warszawie w dniu w dniu 27maja 2014 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
na kolejnym etapie.
Dziękujemy Nadleśnictwu Nowy Targ za bardzo dobrą współpracę z naszym Gimnazjum
w dziedzinie edukacji ekologicznej o raz za finansowanie obiadu i poczęstunku dla uczestników konkursu YPEF.

Bernarda Szewczyk
Anna Budzowska

Konkurs wiedzy o lesie - zobacz foto -

Więcej newsów z tej kategorii: Konkursy

Eliminacje do etapu rejonowego

Print Dodany 2014-04-30 13:52:34 przez Wiesława Wiatrak


Zapraszamy do zapoznania się z listami uczestników zakwalifikowanych do II etapu X Międzygimnazjalnego Konkursu Fizycznego, którego w tym roku szkolnym tematem przewodnim jest pt „Tajemnice ukryte w atomie”

W II etapie konkursu biorą udział uczniowie, którzy otrzymali od 19 pkt w etapie szkolnym na 31 pkt możliwych do uzyskania.
Wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom gratulujemy osiągnięcia wysokich wyników.
Pobierz listę:
Etap II konkursu odbędzie się – 23 maja 2014 godzina 900 w budynku Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej.

mgr Wiesława Wiatrak
mgr Ana Zając

Cała treść newsa

Więcej newsów z tej kategorii: Międzygimnazjalny Konkurs Fizyczny

1...4 5 6 7 8 9 10 11 12