Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali!

Subskrybuj RSS

Możesz także zasubskrybować każdy z tych elementów dla tylko jednego tematu. Służą do tego odpowiednie linki na stronach tematów.

Podsumowanie

Print Dodany 2014-07-10 11:07:47 przez Wioletta Antosiewicz-Gacek

Finalizacja projektu Comenius "Woda - Eliksir Życia" w Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej

            30 lipca 2014 r. zostanie zakończona realizacja dwuletniego projektu "Woda - Eliksir życia" realizowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius w Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej. Jest to wielostronny projekt partnerski polegający na współpracy naszego Gimnazjum z siedmioma szkołami zagranicznymi z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Węgier, Czech, Włoch i Cypru. Celem działania w ramach akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Takie partnerstwo szkół daje możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej.  W ramach projektu uczniowie oraz nauczyciele Gimnazjum brali udział w spotkaniach zagranicznych organizowanych w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech i Francji. Łącznie w wyjazdach wzięło udział 25 uczniów oraz 3 nauczycieli. W maju 2013 r. również nasza szkoła gościła 38 uczniów oraz 16 nauczycieli ze szkół partnerskich. Celem spotkań było pogłębienie współpracy, ewaluacja projektu a także omawianie przyszłych działań i ich rezultatów. W ciągu dwóch lat pracy nad projektem przeprowadziliśmy w szkole szereg konkursów artystycznych, językowych i literackich. Uczniowie pogłębiali swoją wiedzę na temat różnych aspektów wody, przeprowadzali badania fizyczne, chemiczne, biologiczne, historyczne a także analizowali motywy wody sztuce, muzyce i literaturze. Efektem ich pracy były różnorodne prezentacje, opracowania badań naukowych, tomiki wierszy o wodzie, filmy, piosenka oraz pamiątkowe kalendarze. Wszystkie rezultaty i ociągnięcia były prezentowane podczas spotkań zagranicznych w szkołach partnerskich projektu.                                                                                                                                      

Jednym z zadań projektowych była również działalność charytatywna oraz nauka idei wolontariatu jako wartości ogólnoludzkiej, jednoczących społeczności w imię wspólnych wartości. Mając na uwadze te wartości uczniowie, nauczyciele oraz rodzice naszego Gimnazjum przyłączyli się do realizacji celu, jakim było wybudowanie studni w Ghanie. Każda ze szkół partnerskich wsparła tę ideę przekazując pieniądze fundacji „Heilbronnen fur Ghanna” w maju podczas spotkania uczestników projektu.

Niniejszy projekt jest realizowany przy dofinansowaniu uzyskanym z Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius. Treści samego projektu nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym ani Komisja Europejska ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Podziekowania

Print Dodany 2013-12-19 11:00:18 przez Wioletta Antosiewicz-Gacek

Podziękowanie 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przyłączyli się do naszej akcji zbiórki pieniędzy na budowę studni w Ghanie. Dnia 17 grudnia dzięki Waszemu wsparciu zebraliśmy łącznie 820, 90 zł. Podobnie jak i w szkołach partnerskich projektu Comenius „Woda - Eliksir Życia”, pieniądze te zostaną przekazane fundacji „ HEIL-BRONNEN für Ghana e.V.“, która odpowiedzialna jest za budowanie studni w Afryce. Fundacja ta będzie informować nas, gdzie powstanie „nasza” studnia, kto będzie z niej korzystał oraz o wszelkich innych ważnych wydarzeniach związanych z tym przedsięwzięciem.
 
Szkolny koordynator projektu:
Monika Kosek - Zembura

APEL

Print Dodany 2013-12-12 12:08:46 przez Wioletta Antosiewicz-Gacek

Drodzy Rodzice,
 Przyjaciele naszej szkoły!
 
W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła przystąpiła do programu Uczenie się przez całe Życie Comenius. Jednym z zadań projektowych jest działalność charytatywna oraz nauka idei wolontariatu jako wartości ogólnoludzkiej, jednoczących społeczności w imię wspólnych wartości. Mając na uwadze te wartości uczniowie i nauczyciele naszego Gimnazjum pragną przyłączyć się do realizacji konkretnego celu, jakim jest budowa studni w Ghanie.
Koszt wybudowania 1 studni wynosi 6 000 Euro. Jest to na pewno duża kwota, ale jeśli każdy zechce się przyłączyć, na pewno się uda. Zaczynamy od rozprowadzania kalendarzy na rok 2014 w formie „cegiełek” na zebraniu z rodzicami w dniu 17 grudnia. Kalendarze te zostały wykonane przez naszych uczniów oraz ich kolegów i koleżanek ze szkół partnerskich specjalnie na tę okoliczność. 
Gorąco zachęcamy do włączenia się w naszą akcję.
Monika Kosek – Zembura (koordynator projektu)
Uczniowie

Cała treść newsa

Dodano nowy artykuł

Print Dodany 2013-10-31 08:38:12 przez Piotr Urbaniak

Piotr Urbaniak dodał nowy artykuł Wizyta w Heilbronn. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do czytania.

Woda - Eliksir Życia

Print Dodany 2013-09-17 10:30:38 przez Piotr Urbaniak

Strona www projektu - https://comenius-well2.wikispaces.com/

1 2 3