Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali!

Subskrybuj RSS

Możesz także zasubskrybować każdy z tych elementów dla tylko jednego tematu. Służą do tego odpowiednie linki na stronach tematów.

14 luty w Niemczech

Print Dodany 2013-02-14 08:26:29 przez Wioletta Antosiewicz-Gacek

Święto zakochanych w  Niemczech to dzień niby podobny do naszych, polskich Walentynek, a jednak istnieją zwyczaje i tradycje, które w minimalny sposób wyróżniają naszych sąsiadów w obchodzeniu tego święta.

Chcesz wiedzieć więcej??? Zobacz

Cała treść newsa

Pakiet powtórkowy język niemiecki

Print Dodany 2011-10-03 15:39:59 przez Piotr Urbaniak

Pakiet powtórkowy język niemiecki pobierz plik PDF -

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego.

Print Dodany 2011-10-03 15:33:09 przez Piotr Urbaniak

Zapraszam wszystkich zainteresowanych uczniów na zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego, które odbywaja się w ponedziałek po siódmej lekcji w sali 218.Celem zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego jest wytwarzanie umiejętności językowych, które umożliwiają porozumiewanie się w języku obcym na poziomie podstawowym. Dzięki uczestnictwu w tych zajęciach uczniowie utrwalają zagadnienie gramatyczne i leksykalne, które pozwolą wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w prostych sytuacjach komunikacyjnych.

Barbara Deja

Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych

Print Dodany 2011-03-07 12:19:30 przez Wioletta Antosiewicz-Gacek

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w

„KONKURSIE WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH”

DATA: 30.03.2011

SALA:  Sala 218

          

CELE:

-          zdobywanie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych: Niemcy, Austria, Szwajcaria,

Lichtenstein

-          utrwalenie już zdobytej wiedzy o tych państwach

-          poszerzanie wiedzy z edukacji europejskiej i geografii

WARUNKI UCZESTNICTWA:

-          w konkursie może wziąć udział każdy uczeń

-          chęć udziału w konkursie zgłaszamy u nauczyciela języka niemieckiego

 do dnia 25.03.2011 roku

-          za udział w konkursie uczeń otrzymuje dodatkowe punkty z zachowania

-          trzy osoby z najlepszymi wynikami otrzymują dodatkową ocenę z języka niemieckiego

-          dla najlepszych uczniów nagrody

PUNKTACJA I JEJ KRYTERIA:

-          uczeń rozwiązuje test wyboru składający się z 63 pytań w języku polskim

-          za każdą dobrą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt

 

NAUCZYCIELE SPRAWUJĄCY OPIEKĘ NAD PRAWIDŁOWYM PRZEBIEGIEM KONKURSU:

-          pani Zofia Jachymiak

-          pani Beata Sieczka

Sprawdź się z języka niemieckiego

Print Dodany 2011-02-28 11:47:21 przez Wioletta Antosiewicz-Gacek

Poniżej przedstawiamy zadania z języka niemieckiego - sprawdź się !!!

Krzyżówka

Brakujące rodzajniki

KLEIDUNG