Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali!

Subskrybuj RSS

Możesz także zasubskrybować każdy z tych elementów dla tylko jednego tematu. Służą do tego odpowiednie linki na stronach tematów.

Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych

Print Dodany 2011-03-07 12:19:30 przez Wioletta Antosiewicz-Gacek

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w

„KONKURSIE WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH”

DATA: 30.03.2011

SALA:  Sala 218

          

CELE:

-          zdobywanie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych: Niemcy, Austria, Szwajcaria,

Lichtenstein

-          utrwalenie już zdobytej wiedzy o tych państwach

-          poszerzanie wiedzy z edukacji europejskiej i geografii

WARUNKI UCZESTNICTWA:

-          w konkursie może wziąć udział każdy uczeń

-          chęć udziału w konkursie zgłaszamy u nauczyciela języka niemieckiego

 do dnia 25.03.2011 roku

-          za udział w konkursie uczeń otrzymuje dodatkowe punkty z zachowania

-          trzy osoby z najlepszymi wynikami otrzymują dodatkową ocenę z języka niemieckiego

-          dla najlepszych uczniów nagrody

PUNKTACJA I JEJ KRYTERIA:

-          uczeń rozwiązuje test wyboru składający się z 63 pytań w języku polskim

-          za każdą dobrą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt

 

NAUCZYCIELE SPRAWUJĄCY OPIEKĘ NAD PRAWIDŁOWYM PRZEBIEGIEM KONKURSU:

-          pani Zofia Jachymiak

-          pani Beata Sieczka

Więcej newsów z tej kategorii: Języki obce