Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali!

Subskrybuj RSS

Możesz także zasubskrybować każdy z tych elementów dla tylko jednego tematu. Służą do tego odpowiednie linki na stronach tematów.

II Międzygimnazjalna Olimpiada Fizyczna

Print Dodany 2006-03-20 20:08:51 przez Wiesława Wiatrak

Regulamin Olimpiady fizycznej dla Gimnazjalistów

1. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 1 im Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej
34- 721 Raba Wyżna 65

2. Konkurs jest dwuetapowy:
a) Etap I - piątek, 21 kwiecień 2006 godzina 900. Czas trwania eliminacji 60 minut, miejscem przeprowadzenia etapu szkolnego jest szkoła ucznia,
b) Etap II – środa, 17 maja 2005 godzina 1030. Czas trwania eliminacji 90 minut, miejscem przeprowadzenia etapu rejonowego jest Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej,

3. Tematyka konkursu:
a) Zadania etapu szkolnego, oparte będą na treściach podstawy programowej Fizyki i Astronomii dla II etapu i chemia dla etapu I edukacyjnego oraz matematyki dla etapu II edukacyjnego.
b) Zadania etapu drugiego, oparte będą na treściach podstawy programowej Fizyki i Astronomii dla III etapu edukacyjnego oraz matematyki dla etapu III edukacyjnego.
c) Zadania w każdym etapie konkursu będą zawierać zarówno elementy obliczeniowe jak i problemowe z rozszerzonych wiadomości wykraczających poza te uzyskane w szkole, przeznaczone dla uczniów zainteresowanych fizyką, chemią i matematyką.
d) Podczas rozwiązywania zadań na każdym etapie konkursu zabrania się korzystania z tablic, podręczników, książek oraz wszelkich środków łączności jak np. telefonów komórkowych.
e) Można natomiast korzystać z kalkulatorów prostych.

4. Harmonogram konkursu
a) do 07 kwietnia 2006 Dyrektor Szkoły przesyła formularz zgłoszeniowy do Komisji Konkursowej za pośrednictwem internetu na adres e-mail gimrabawyzna@rabawyzna.pl lub triss-yen@tlen.pl oraz na adres szkoły z dopiskiem II Olimpiada Fizyczna dla gimnazjalistów. Formularz jest dostępny na stronie gimnazjum www.gim1.rabawyzna.pl . Ściągnij wzór zgłoszenia.
b) 21 kwietnia 2006 odbywa się Szkolny Etap Konkursu,
c) do 26 kwietnia 2006 Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej przesyła do Komisji wyniki etapu szkolnego, po uprzednim udostępnieniu do wglądu kart ocen i prac,
d) do 27 kwietnia 2006 Komisja dokonuje analizy protokołów i nadesłanych prac z etapu I,
e) do 29 kwietnia 2006 Komisja Konkursowa przeprowadza kwalifikację do etapu rejonowego konkursu i ogłasza listę jego uczestników na stronie internetowej www.gim1.rabawyzna.pl
f) 17 maja 2006 odbywa się II Etap Konkursu,
g) 18 maja 2006 ogłoszenie wyników oceny prac II etapu na stronie www.gim1.rabawyzna.pl
h) 24 maj 2006 uroczystość wręczenia nagród i podziękowań dla nauczycieli.
i) Wszelkie informacje dostępne będą na stronie internetowej gimnazjum lub pod adresem e-mail triss-yen@tlen.pl

5. Wzór protokołu do pobrania. Plik.doc

6. Proponowana Literatura
- „Moduł I, II i III „Fizyka i Astronomia do gimnazjum” oraz zbiór zadań Jan Kulawik, Grażyna Francuz – Ornat wyd. Nowa Era
-„Moduł I, II, III Matematyka wokół nas” oraz zbiór zadań Barbara Grabowska, Helena Lewicka,
Elżbieta Rosłon wyd. WSiP
-„Chemia część I” Teresa Kulawik, Styka- Wlazło wyd. Nowa Era
-„Tablice mat.- fiz.- chem. - astronom.” T.Szymczyk, S. Rabiej, A. Pielesz
-„Opowieści o neutrinach” Krzysztof Fiałkowski wyd. Zamkor
-„Foton” - Pismo dla nauczycieli fizyki i przyrody oraz ich uczniów
-http://mbzszs.republika.pl/start.html

7. Adres Komisji Konkursowej
adres pocztowy:
Gimnazjum nr 1 im Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej
34 – 721 Raba Wyżna 65
e-mail: gimrabawyzna@rabawyzna.pl
telefon/fax: (12) 267 12 82
strona internetowa: www.gim1.rabawyzna.pl

8. Wykaz wiadomości obowiązujących uczniów Konkursu z Fizyki dla Gimnazjalistów

Etap Szkolny
-Rys historyczny budowy atomu
-Budowa atomu
-Kinetyczno- cząsteczkowy model budowy materii
-Rodzaje energii mechanicznej
-Praca i moc związana z energią mechaniczną
-Zasada zachowania energii
-I Zasada termodynamiki
-Wyrażenia algebraiczne i przekształcanie wzorów
-Funkcje liniowe

Etap II
Treści wymienione dla Etapu Szkolnego oraz:
-Praca i moc prądu elektrycznego. Energia elektryczna.
-Indukcja elektromagnetyczna
-Różne źródła energii
-Słońce jako centrum Układu Słonecznego
-Fizyka jądrowa
-Rozpady promieniotwórcze
-Izotopy
-Zastosowanie i skutki promieniotwórczości
-Odmiany alotropowe węgla
-Współczesny model budowy atomu
-Funkcje nieliniowe

Opracowane przez:

mgr Wiesława Wiatrak

mgr Katarzyna Kluszczyńska


                                                                        

 

Więcej newsów z tej kategorii: Świat Fizyki i Chemii