Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali!

Subskrybuj RSS

Możesz także zasubskrybować każdy z tych elementów dla tylko jednego tematu. Służą do tego odpowiednie linki na stronach tematów.

Podsumowanie

Print Dodany 2014-07-10 11:07:47 przez Wioletta Antosiewicz-Gacek

Finalizacja projektu Comenius "Woda - Eliksir Życia" w Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej

            30 lipca 2014 r. zostanie zakończona realizacja dwuletniego projektu "Woda - Eliksir życia" realizowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius w Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej. Jest to wielostronny projekt partnerski polegający na współpracy naszego Gimnazjum z siedmioma szkołami zagranicznymi z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Węgier, Czech, Włoch i Cypru. Celem działania w ramach akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Takie partnerstwo szkół daje możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej.  W ramach projektu uczniowie oraz nauczyciele Gimnazjum brali udział w spotkaniach zagranicznych organizowanych w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech i Francji. Łącznie w wyjazdach wzięło udział 25 uczniów oraz 3 nauczycieli. W maju 2013 r. również nasza szkoła gościła 38 uczniów oraz 16 nauczycieli ze szkół partnerskich. Celem spotkań było pogłębienie współpracy, ewaluacja projektu a także omawianie przyszłych działań i ich rezultatów. W ciągu dwóch lat pracy nad projektem przeprowadziliśmy w szkole szereg konkursów artystycznych, językowych i literackich. Uczniowie pogłębiali swoją wiedzę na temat różnych aspektów wody, przeprowadzali badania fizyczne, chemiczne, biologiczne, historyczne a także analizowali motywy wody sztuce, muzyce i literaturze. Efektem ich pracy były różnorodne prezentacje, opracowania badań naukowych, tomiki wierszy o wodzie, filmy, piosenka oraz pamiątkowe kalendarze. Wszystkie rezultaty i ociągnięcia były prezentowane podczas spotkań zagranicznych w szkołach partnerskich projektu.                                                                                                                                      

Jednym z zadań projektowych była również działalność charytatywna oraz nauka idei wolontariatu jako wartości ogólnoludzkiej, jednoczących społeczności w imię wspólnych wartości. Mając na uwadze te wartości uczniowie, nauczyciele oraz rodzice naszego Gimnazjum przyłączyli się do realizacji celu, jakim było wybudowanie studni w Ghanie. Każda ze szkół partnerskich wsparła tę ideę przekazując pieniądze fundacji „Heilbronnen fur Ghanna” w maju podczas spotkania uczestników projektu.

Niniejszy projekt jest realizowany przy dofinansowaniu uzyskanym z Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius. Treści samego projektu nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym ani Komisja Europejska ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Więcej newsów z tej kategorii: Woda - eliksir życia