Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali!

Subskrybuj RSS

Możesz także zasubskrybować każdy z tych elementów dla tylko jednego tematu. Służą do tego odpowiednie linki na stronach tematów.

Konkurs wiedzy o lesie 2014

Print Dodany 2014-05-04 11:15:17 przez Piotr Urbaniak

W dniu 29 kwietnia 2014 roku w naszym Gimnazjum odbył się krajowy etap IV edycji Międzynarodowego konkursu YPEF ,,Młodzież w Lasach Europy- Young People in European Forests" skierowany do młodzieży gimnazjum i szkół średnich.
Jego celem była promocja wiedzy o bioróżnorodności europejskiej przyrody
i zrównoważonym rozwoju w leśnictwie, a przede wszystkim wiedzy o lasach Europy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000.
Już kolejny raz decyzją Krajowej Komisji YPEF nasza szkoła otrzymała status szkoły YPEF, co oznaczało, że odpowiadamy za organizację i przeprowadzenie tego konkursu.
Nauczycielami koordynatorami były mgr Bernarda Szewczyk i mgr Anna Budzowska. Uczestnicy to nasi uczniowie - 10 zespołów oraz młodzież z: II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera i Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce-Zdroju oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera, ZSO w Zakopanem w sumie 19 grup.
Młodzież pod opieką nauczycieli koordynatorów przygotowywała się w oparciu o materiały edukacyjne znajdujące się na stronie www.ypef.eu, które obejmowały wymagany w konkursie zakres wiedzy o lasach i leśnictwie Europy.
W tym roku po raz pierwszy oficjalnym językiem konkursu był język angielski, co oznaczało, że zarówno eliminacje, finał krajowy jak i finał europejski odbędą się w języku angielskim.

Wymagało to nie tylko znajomości wiedzy, lecz też języka . Stanowiło to nierówne szanse uczniów w różnym okresie wiekowym ,o czym decydowała bariera językowa.
Konkurs rozpoczął się o godzinie11 :00 i trwał 90 minut, przebiegał bez zakłóceń.
Dziewiętnaście zespołów uczniowskich 2,3 osobowych rozwiązywało test jednokrotnego wyboru składający się z 50 pytań w języku angielskim.
Nad jego prawidłowym przebiegiem czuwała komisja składająca się z nauczycieli koordynatorów oraz z przedstawicieli Lasów Państwowych Nadleśnictwa Nowy Targ.
Pan Andrzej Głodkiewicz- przedstawiciel Nadleśnictwa Nowy Targ pilnował bezpieczeństwa przywiezionych kopert zawierających zadania testowe, zachowania ich tajności , rzetelności przebiegu konkursu oraz jego sprawdzania.
Sprawozdanie wraz ze sprawdzonymi kartami odpowiedzi zostały przesłane do Warszawy- Krajowej Komisji YPEF , która dokona weryfikacji i ogłosi wyniki.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział. Życzymy sukcesu i spotkania się
w Warszawie w dniu w dniu 27maja 2014 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
na kolejnym etapie.
Dziękujemy Nadleśnictwu Nowy Targ za bardzo dobrą współpracę z naszym Gimnazjum
w dziedzinie edukacji ekologicznej o raz za finansowanie obiadu i poczęstunku dla uczestników konkursu YPEF.

Bernarda Szewczyk
Anna Budzowska

Konkurs wiedzy o lesie - zobacz foto -

Więcej newsów z tej kategorii: Konkursy