Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali!

Subskrybuj RSS

Możesz także zasubskrybować każdy z tych elementów dla tylko jednego tematu. Służą do tego odpowiednie linki na stronach tematów.

Światowy dzień AIDS

Print Dodany 2012-12-12 12:28:33 przez Piotr Urbaniak

Światowy dzień AIDS, Dzień walki z AIDS, obchodzony jest 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988r. Zgromadzenie ogólne ONZ wyraziło swoją troskę w związku ze skalą, pandemii , podkreślając znaczenie obchodów tego dnia w swojej rezolucji 43/15 z 1988 roku.
Od lat w naszym Gimnazjum z okazji tego dnia organizowane jest szereg działań z zakresu profilaktyki i szerzenia wiedzy na temat HIV / AIDS, tolerancji, a także pomocy ludziom zakażonym i chorym.
W tym roku jedno z zadań w ramach programu opracowanego przez mgr Bernardę Szewczyk i mgr Dorotę Knap dotyczyło konkursów międzyklasowych:
• plakat „AIDS to groźna choroba XX i XXI wieku”
• gazetka klasowa „Wiedza jedyną skuteczną bronią w walce z AIDS/HIV”: - wyjaśnienie terminów HIV i AIDS,
- objawy zakażenia wirusem HIV,
- drogi przekazywania wirusa HIV,
- sposoby ochrony przed zakażeniem wirusem HIV
W dniu 3.12.2012 r. komisje Konkursowa w składzie :
W.Antosiewicz-Gacek, E.Makoś-Siepak, B.Szewczyk dokonała oceny konkursów.
W konkursie na plakat „AIDS” to groźnąa chrobe XX i XXI wieku
I.miejsce zdobyła klasa Ia
II.miejsce – IIb
III.miejsce –IIIf
Wyróżnienie otrzymała klasa II c.
W konkursie na gazetki klasowe wzięli udział uczniowie z klas:
Ia, Ib, Ic, Id, Ie, Iia, Iib, Iic, Iid, Iie, Iia, IIIb, IIIc, IIIf
I miejsce otrzymała klasa IIa i IIc
Wyróżniono gazetki klas:
Id, Ie, Ia, IIIa, IIIb, IIIf
Zwycięskie zespoły zostaną nagrodzone punktami dodatnimi z zachowania.

Więcej newsów z tej kategorii: LOP