Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali!

Subskrybuj RSS

Możesz także zasubskrybować każdy z tych elementów dla tylko jednego tematu. Służą do tego odpowiednie linki na stronach tematów.

VIII HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

Print Dodany 2011-03-23 14:42:33 przez Piotr Urbaniak

SPRAWOZDANIE
Z VIII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
GIMNAZJÓW RODZINY SZKÓŁ
IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

1. Turniej został przeprowadzony na hali sportowej im. Rodziny Kardos przy Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej, dnia 18. 03. 2011r.
2. Zaproszenie do turnieju zostało rozesłane do 11 gimnazjów z terenu województwa małopolskiego.
3. Na zaproszenie odpowiedziały 4 gimnazja:
Gimnazjum w Zębie
Gimnazjum w Iwanowicach
Gimnazjum w Jadownikach
Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej (gospodarze)
4. Organizatorami turnieju byli:
Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej
Wójt Gminy Raba Wyżna,
Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej,
Zespół nauczycieli wychowania fizycznego w/w Gimnazjum w Rabie Wyżnej,
UKS „Hajduk” działającym przy w/w Gimnazjum,
5. Fundatorami nagród był:
Prezes Zarządu BS w Rabie Wyżnej pani Halina Szewczyk
6. Mecze sędziował pan Paweł Folwarski
7. W rolę fotografa wczuwała się Patrycja Antolak, za stronę muzyczną odpowiedzialny był Szymon Kurpiel.
8. Rozgrywki przeprowadzone były systemem każdy z każdy, a mecze trwały 2 x 8 minut.
9. Ostateczne wyniki:
Miejsce I i Puchar Prezesa BS w Rabie Wyżnej otrzymała drużyna z Gimnazjum nr1 w Rabie Wyżnej

Drużyna z Raby Wyżnej

Miejsce II i Puchar Wójta Gminy w Rabie Wyżnej otrzymała drużyna z Gimnazjum w Iwanowicach

Drużyna z Iwanowic

Miejsce III oraz Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej zdobyło Publiczne Gimnazjum w Jadownikach

Drużyna z Jadownik

Miejsce IV zajęło Gimnazjum w Zębie – puchar ufundowany przez „UKS Hajduk”, działający przy Gimnazjum nr1 w Rabie Wyżnej.

10. W trakcie rozgrywek wybierani byli: najlepszy strzelec, zawodnik
i bramkarz.
Najlepszym strzelcem turnieju został: Kamil Jakubek z Gimnazjum
w Iwanowicach
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Łukasz Kasiniak z Gimnazjum
nr1 w Rabie Wyżnej
Najlepszym bramkarzem turnieju został Grzegorz Hudy
z Gimnazjum w Jadownikach
Wszyscy wyróżnieni zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
statuetki.
12.Organizatorzy turnieju składali serdeczne podziękowania wszystkim
którzy przybyli.

Sprawozdanie opracowali

mgr Jacek Zając

mgr Anna Budzowska

Więcej newsów z tej kategorii: Sport