Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali!

Subskrybuj RSS

Możesz także zasubskrybować każdy z tych elementów dla tylko jednego tematu. Służą do tego odpowiednie linki na stronach tematów.

Lekcja terenowa w Taborze kolejowym- Chabówka.

W dniu 22 maja 2012 r uczniowie uczestniczący w projekcie Aktywny w szkole, Aktywny w życiu uczestniczyli w lekcji otwartej w Taborze kolejowym- Chabówka.


800 px x 532 px / 162 kB


800 px x 532 px / 143 kB


800 px x 1202 px / 179 kB


800 px x 532 px / 141 kB


800 px x 532 px / 163 kB


800 px x 1202 px / 225 kB


800 px x 1202 px / 183 kB


800 px x 532 px / 150 kB


800 px x 1202 px / 193 kB


800 px x 532 px / 146 kB


800 px x 532 px / 169 kB


800 px x 532 px / 119 kB


800 px x 532 px / 117 kB


800 px x 532 px / 160 kB


800 px x 532 px / 129 kB


800 px x 1202 px / 227 kB


800 px x 1202 px / 227 kB


800 px x 532 px / 111 kB


800 px x 532 px / 142 kB


800 px x 532 px / 118 kB


800 px x 532 px / 183 kB