Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali!

Subskrybuj RSS

Możesz także zasubskrybować każdy z tych elementów dla tylko jednego tematu. Służą do tego odpowiednie linki na stronach tematów.

V Ponadregionalny zjazd naukowy.

W dniu 5 listopada 2011 grupa 7 uczniów uczestniczących w projekcie "Aktywny w szkole- Aktywny w życiu." pod opieką mgr Wiesławy Wiatrak uczestniczyła w V ponadregionalnym zjeździe naukowym uczniów na Uniwersytecie Śląskim.


800 px x 531 px / 135 kB


800 px x 531 px / 78 kB


800 px x 531 px / 88 kB


800 px x 531 px / 82 kB


800 px x 531 px / 83 kB


800 px x 531 px / 103 kB


800 px x 531 px / 76 kB


800 px x 531 px / 81 kB


800 px x 531 px / 84 kB


800 px x 531 px / 96 kB


800 px x 531 px / 87 kB


800 px x 531 px / 75 kB


800 px x 531 px / 80 kB


800 px x 531 px / 110 kB


800 px x 531 px / 123 kB


800 px x 531 px / 141 kB


800 px x 1204 px / 200 kB


800 px x 531 px / 131 kB


800 px x 531 px / 82 kB


800 px x 531 px / 107 kB


800 px x 531 px / 96 kB


800 px x 1204 px / 179 kB


800 px x 531 px / 89 kB


800 px x 531 px / 91 kB


800 px x 531 px / 101 kB


800 px x 531 px / 143 kB


800 px x 531 px / 78 kB


800 px x 531 px / 120 kB


800 px x 531 px / 115 kB


800 px x 531 px / 101 kB


800 px x 531 px / 72 kB


800 px x 531 px / 74 kB


800 px x 531 px / 77 kB


800 px x 531 px / 71 kB


800 px x 531 px / 77 kB


800 px x 531 px / 72 kB


607 px x 800 px / 61 kB


800 px x 1064 px / 90 kB


800 px x 1060 px / 90 kB


800 px x 1084 px / 95 kB


800 px x 531 px / 71 kB


800 px x 531 px / 110 kB


800 px x 531 px / 80 kB


800 px x 531 px / 94 kB


800 px x 531 px / 97 kB


800 px x 531 px / 89 kB


800 px x 531 px / 101 kB


800 px x 531 px / 106 kB


800 px x 531 px / 88 kB


800 px x 531 px / 74 kB


800 px x 531 px / 68 kB


800 px x 531 px / 117 kB


800 px x 531 px / 79 kB


800 px x 531 px / 84 kB


2689 px x 1536 px / 385 kB