Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali!

Subskrybuj RSS

Możesz także zasubskrybować każdy z tych elementów dla tylko jednego tematu. Służą do tego odpowiednie linki na stronach tematów.

V Festiwal Nauki

Po raz piąty uczniowie uczestniczący w projekcie "Aktywny w szkole- Aktywny w życiu" zaprezentowali swoje działania prowadzone w ramach projektu. foto Patrycja AntolaK


800 px x 531 px / 132 kB


800 px x 531 px / 92 kB


800 px x 531 px / 92 kB


800 px x 531 px / 92 kB


800 px x 531 px / 90 kB


800 px x 531 px / 87 kB


800 px x 531 px / 86 kB


800 px x 531 px / 84 kB


800 px x 531 px / 84 kB


800 px x 531 px / 84 kB


531 px x 800 px / 84 kB


531 px x 800 px / 84 kB


800 px x 531 px / 82 kB


800 px x 531 px / 79 kB


531 px x 800 px / 79 kB


800 px x 531 px / 78 kB


800 px x 531 px / 77 kB


800 px x 533 px / 73 kB


800 px x 531 px / 95 kB


800 px x 531 px / 96 kB


800 px x 531 px / 128 kB


800 px x 531 px / 126 kB


800 px x 531 px / 121 kB


800 px x 531 px / 121 kB


800 px x 531 px / 120 kB


800 px x 531 px / 116 kB


800 px x 531 px / 113 kB


800 px x 531 px / 111 kB


800 px x 531 px / 111 kB


800 px x 531 px / 108 kB


800 px x 531 px / 107 kB


531 px x 800 px / 107 kB


531 px x 800 px / 106 kB


800 px x 531 px / 103 kB


800 px x 531 px / 102 kB


800 px x 531 px / 100 kB


800 px x 531 px / 99 kB


800 px x 531 px / 58 kB