Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali!

Subskrybuj RSS

Możesz także zasubskrybować każdy z tych elementów dla tylko jednego tematu. Służą do tego odpowiednie linki na stronach tematów.

Nie Wypalaj Traw

W miesiącu maju mgr Wiesława Wiatrak i mgr Wioleta Antosiewicz- Gacek zorganizowały akcję pt "Nie wypalaj traw". Zobacz jej efekty.


640 px x 479 px / 62 kB


640 px x 479 px / 83 kB


640 px x 479 px / 54 kB


640 px x 479 px / 56 kB


640 px x 479 px / 71 kB


640 px x 479 px / 74 kB


640 px x 479 px / 65 kB


640 px x 479 px / 68 kB


640 px x 479 px / 52 kB


640 px x 479 px / 48 kB


640 px x 479 px / 40 kB


640 px x 479 px / 59 kB