Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali!

Subskrybuj RSS

Możesz także zasubskrybować każdy z tych elementów dla tylko jednego tematu. Służą do tego odpowiednie linki na stronach tematów.

Programy i projekty

Szczegółowe tematy

Wiadomości RSS

Festiwal projektów 2014

W dniu 12.06.2014r...

Wycieczka do Francji

...

Podziękowania

Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za Wasze otwarte serce, wsparcie i zaangażowanie w przedsięwzięcie, jakim było wybudowanie studni w Ghanie, w miejscu, gdzie woda jest na wagę złota...

Kryształy

 Bardzo serdecznie zachęcamy Was do głosowania na projekt przygotowany przez uczennice klasy IIC Melanię Filipek i Weronikę Rapacz. Prezentacja bierze udział w konkursie zorganizowanym przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem konkursu jest przedstawienie zastosowania kryształów w życiu człowieka w sposób ciekawy, w oparciu o własne doświadczenia, spostrzeżenia i wnioski...

WODA-ELIKSIR ŻYCIA.

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!Nasza szkoła przystąpiła do realizacji przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" międzynarodowego projektu partnerskiego Comenius. Tytuł projektu to: WODA-ELIKSIR ŻYCIA....

Dodano nowy artykuł

Piotr Urbaniak dodał nowy artykuł Program Profilaktyki. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do ...

Finalizacja projektu„Szlakiem zasłużonych Polaków dla Krakowa i Małopolski”

Dnia 11.12.2007 roku w naszej szkole odbyła się finalizacja projektu„Szlakiem zasłużonych Polaków dla Krakowa i Małopolski”, dofinansowany przez Urząd Marszałkowski i Urząd Gminy Raba Wyżna...

Spotkanie z konserwatorem zabytków Krakowa.

W ramach realizacji projektu „Nasz region - Nasza tożsamość” pod hasłem „Szlakiem zasłużonych Polaków dla Krakowa i Małopolski” dnia 08. 11. 2007r...

Dodano nowy artykuł

Piotr Urbaniak dodał nowy artykuł SZLAKIEM ZASŁUŻONYCH POLAKÓW DLA KRAKOWA I MAŁOPOLSKI. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do ...

Dodano nowy artykuł

Piotr Urbaniak dodał nowy artykuł Dwa Wesela. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do ...

Więcej wiadomości...

Artykuły RSS

Program Profilaktyki

Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki  - Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej rok szkolny 2008/2009 - ...

SZLAKIEM ZASŁUŻONYCH POLAKÓW DLA KRAKOWA I MAŁOPOLSKI

REGULAMIN KONKURSU PODSUMOWUJĄCEGO ZAJĘCIA „SZLAKIEM ZASŁUŻONYCH POLAKÓW DLA KRAKOWA I MAŁOPOLSKI” W RAMACH PROJEKTU „NASZ REGION – NASZA TOŻSAMOŚĆ” Cele konkursu: Uczeń: • Posługuje się terminologią historyczną ze zrozumieniem, • Umieszcza wydarzenia, fakty w określonym czasie i przestrzeni historycznej, • Wyszukuje informacje z różnych źródeł, • Dostrzega związki przyczynowo – skutkowe, • Odróżnia fakty od opinii, prawdę historyczną od fikcji, • Łączy historię regionalną z historią Polski i Europy, • Potrafi wykonać pracę plastyczną i fotograficzną wybraną techniką, • Umie dokonać samodzielnego wyboru i interpretacji, • Potrafi wskazać działania godne do naśladowania w życiu bliżej poznanych postaci historycznych poznanych na wycieczce i zajęciach, • Zna historię i zabytki Krakowa, • Jest wrażliwy na dobro, piękno, prawdę, • Umie zastosować odpowiednie formy wypowiedzi, • Identyfikuje się ze społecznością lokalną, Polski, Europy. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I-III biorący udział w zajęciach „Szlakiem zasłużonych Polaków dla Krakowa i Małopolski” w ramach projektu „Nasz region – Nasza tożsamość”. Formy wypowiedzi: • Wiedza historyczna – test z wiedzy o Krakowie i zasłużonych Polakach dla Krakowa i Małopolski, • Prace literackie: opowiadanie, list, opis, wiersz, modlitwa, litania (jeden utwór) • Prace plastyczne: zabytki Krakowa lub sylwetka wybitnego Polaka zasłużonego dla Polski i Małopolski (jedna praca plastyczna wykonana dowolną techniką w formacie A3 i większy) • Prace fotograficzne: zabytki Krakowa lub sylwetka wybitnego Polaka zasłużonego dla Polski i Małopolski (trzy fotografie wykonane dowolną techniką w formacie A5 i większy) Termin przeprowadzenia konkursu: 30 października – 20 listopada 2007 Zasady oceny: Komisja konkursowa oceniać będzie osobno prace historyczne, literackie, plastyczne, fotograficzne, kierując się następującymi kryteriami: • Wiedza historyczna, • Dobór tematu • Wartość artystyczna i wychowawcza dzieła, • Dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestnika, • Ogólny wyraz artystyczny, • Interpretacja utworu, kultura słowa, • Estetyka dzieła, układ graficzny, • Sposób przedstawienia tematu, umiejętność pisania danej formy wypowiedzi, • Logiczność, spójność w układzie treści oraz poprawność ortograficzną...

Dwa Wesela

W dniach 17 – 18 października 2007 r. młodzież z grupy teatralnej ,, Za kutyną” pod opieką p. E...

Nasz Region- Nasza Tożsamość - wycieczka do Krakowa

Program:"Nasz region- Nasza tożsamość" - Szlakiem zasłużonych Polaków dla Krakowa i Małopolski". Władze województwa małopolskiego kierując się intecja wspierania przedsięwzięć mających na celu kształtowanie tożsamości regionalnej młodego pokolenia. Przewidziało w budrzecie środki finansowe na realizacje projektów pod hasłem "Nasz region- Nasza tożsamość"...

Więcej artykułów...

Galerie RSS

Więcej galerii...