Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali!

Subskrybuj RSS

Możesz także zasubskrybować każdy z tych elementów dla tylko jednego tematu. Służą do tego odpowiednie linki na stronach tematów.

Wieczornica 15.10.2006r.

Dodał: Piotr Urbaniak.
Ostatnio zmieniony: 2006-10-21 17:26:49

SCENARIUSZ DNIA PAPIESKIEGO 15.10.2006 W RABIE WYŻNEJ
(Przeżyjmy to jeszcze raz: Jan Paweł II %u2013 Świadek Miłosierdzia)
Godz. 19.00
Wieczornica oparta na słowie, muzyce, filmie, świetle a także aspektach liturgicznych.


1.Scena wyboru; kard. Wojtyły na Papieża. /2 płyta, czasookres: 0:01-1:20/
Watykan 16.10.1978
Czas: 1 min 20 sek.
Światła w Kościele wygaszone.
2. Scena inauguracji pontyfikatu. /2 płyta, czasookres: 1:20-3:07/
Czas: 1 min 47 sek. Cztery osoby wnoszą: dwóch świece,obraz Jana Pawła II, Ewangeliarz. Idą przez Kościół przy wyłączonym świetle. Gdy przychodzą do ołtarza, zapala się światło punktowe na Krzyż przy ołtarzu (o ile jest to możliwe), następnie ustawia się obraz JP II na wyznaczonym miejscu oraz Ewangeliarz i świece. Ewangeliarz i świece ustawia się także na wyznaczonym miejscu i włącza się światło punktowe. Osoby ubrane są w strój galowy.

3.Słowa Ojca Świętego JP II z płyty: Każdemu dana jest łaska. / 4 płyta, czas: 1:31/
4.I Osoba:Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie.
Podczas recytacji tekstu jest podkład muzyczny. Dodatkowe światło jest skierowane na recytującego lub czytającego. Tak jest każdorazowo podczas recytacji, chyba, że podano inaczej w stosownym miejscu.

5.II Osoba:Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Sercem! Człowieka trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą ducha, który jest otwarty ku Bogu. Trzeba więc człowieka mierzyć miarą Ducha Świętego.
6.I Osoba:Człowiekowi koniecznie potrzebne jest miłujące spojrzenie Chrystusa. Może najbardziej w chwili doświadczenia, upokorzenia, prześladowania, klęski wtedy świadomość tego, że Chrystus miłuje każdego i zawsze, pozwala nam przetrwać.
7.II Osoba:Bóg nie wątpi o człowieku. A więc i my, chrześcijanie, nie możemy zwątpić o człowieku, wiemy bowiem, że człowiek jest zawsze większy niż jego błędy i występki.
8.III Osoba:Chrystus nas kocha i kocha nas zawsze! Kocha nas nawet wtedy, kiedy Go zawodzimy, kiedy nie spełnimy Jego oczekiwań. Nigdy nie zamyka przed nami ramion swojego miłosierdzia.
9.Słowa Ojca Świętego JP II z płyty: Człowiek podstawą Kościoła.
10.Scena I pielgrzymki JP II do Ojczyzny. Podczas oglądania filmu tekst poematu Stanisław:
I Osoba: Pragnę opisać Kościół  mój Kościół, który rodzi się wraz ze mną, lecz ze mną nie umiera  ja też nie umieram z nim, który mnie stale przerasta  Kościół: dno bytu mojego i szczyt. Kościół korzeń, który zapuszczam w przeszłość i przyszłość zarazem, Sakrament mojego istnienia w Bogu, który jest Ojcem.
II Osoba: Pragnę opisać Kościół  mój Kościół, który związał się z moją ziemią (powiedziano mu Ecokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie)- więc związał się z moją ziemią mój Kościół. Ziemia leży w dorzeczu Wisły, dopływy wzbierają wiosną, gdy śniegi topnieją w Karpatach. Kościół związał się z moją ziemią, aby wszystko, co na niej zwiąże było związane w niebie.
III Osoba: Był człowiek, w którym moja ziemia ujrzała, że jest związana z niebem. Był taki człowiek, byli ludzie i ciągle są Poprzez nich ziemia widzi siebie w sakramencie nowego istnienia. Jest ojczyzną: bowiem w niej dom Ojca się poczyna, z niej się rodzi. Pragnę opisać mój Kościół w człowieku, któremu dano na imię. Stanisław. I imię to król Bolesław mieczem wpisał w najstarsze kroniki. Imię to król Bolesław mieczem wpisał w najstarsze kroniki. Imię to mieczem wypisał na posadzce katedry, gdy spłynęły po niej strugi krwi.

11.Scena z I Pielgrzymki do Ojczyzny: Tekst: Niech zstąpi Duch Twój./ 2 płyta, początek/
12.III Osoba: Ukryte tchnienie Ducha w jedno wszelako zespoli słowo przecięte i miecz, złamano stos mózgowy i ręce pełne krwi%u2026 i mówi: pójdziecie w przyszłość razem, nie rozdzieli was nic! Pragnę opisać mój Kościół, w którym przez wieki Idą ze sobą razem słowo i krew Zespolone ukrytym tchnieniem Ducha.
13.I Osoba: Świat, w którym żyjemy, potrzebuje piękna, aby nie pogrążyć się w rozpaczy.
14.II Osoba: Na kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieć cywilizacją miłości.
15.I Osoba: Nie ma powodu do defetyzmu. Jeżeli świat nie jest wyznaniowo katolicki, to z pewnością jest bardzo głęboko przeniknięty Ewangelią. Można nawet powiedzieć, że jest w nim obecna w sposób niewidzialny tajemnica Kościoła, Ciała Chrystusa.
16.Scena z Ostatniej Pielgrzymki do Ojczyzny. Łagiewniki  Konsekracja Bazyliki Miłosierdzia Bożego: / Płyta 2; czasookres: 1,32:45-1,34:35 oraz 1,36:10  1,37:20./
17.III Osoba: To Miłosierdzie Boże, które pozwala człowiekowi w spokoju przygotowywać się na zjednoczenie z Nim. Zjednoczenie przez radość a przede wszystkim przez cierpienie.
18.Scena ostatniego błogosławieństwa Urbi et Orbi z Wielkanocy: / 2 płyta; czasookres 1,49:00-1,50:00/
19.IV Osoba: To były początki pontyfikatu, 6 marca 1979r. Jan Paweł II, chociaż świat nazywał go atletą i zachwycał się, że jeździ na nartach, pisał testament. Mottem były słowa Pisma: Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie. Karol Wojtyła żył w przekonaniu, że na śmierć zawsze należy być PRZYGOTOWANYM. Nie ma zatem przypadku i w tym, że siedem lat temu zatwierdził ryt własnego pogrzebu: Ordo Exsequiarum Romani Pontificis.
20.I Osoba: I to czuwanie trwało cały pontyfikat, aż do pamiętnego dnia 2 kwietnia 2005 roku o godzinie znanej każdemu 21.37.
21.Scena bicia dzwonu Zygmunta: / 3 płyta czasookres: 16.35-17.00/
22.Scena Plac Świętego Piotra. Wiadomość o śmierci. / 3 płyta czasookres: 1:05-2:25 oraz 4:18-4:50/
23.I Osoba: Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.
24.II Osoba: Z Testamentu Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II: W ciągu dwudziestu z górą lat spełniania posługi Piotrowej >>In medio Ecclesiae<< doznałem życzliwej i jakże owocnej współpracy wielu Księży Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów, wielu Kapłanów, wielu osób zakonnych  Braci i Sióstr wreszcie bardzo wielu osób świeckich, ze środowiska kurialnego, ze strony wikariatu Diecezji Rzymskiej oraz spoza tych środowisk.
25.Scena importy z Pałacu Apostolskiego do Bazyliki Św. Piotra: Testament: / 3 płyta czasookres: 38:35-43:20/ Podczas importy jest odczytywany testament Ojca Świętego z filmu/
26.V Osoba: Wspomnienie tamtych chwil przez Panią Ewę Kosińską z Gdańska: O śmierci po górach? / Byliśmy z Nim (BzN) ss.37-38/ Podczas czytania wspomnienia na ekranie włącza się transmisję z Mszy Świętej pogrzebowej na Placu Świętego Piotra/
27.I Osoba: Wspomnienie tamtych chwil przez Pana Jana Bajtlika z Warszawy: /BzN s. 112/
28.I, V, VI, II Osoba: Wspomnienie tamtych chwil ze strony 98. /Dialog/
29.IV Osoba: I wypełnił swą misję, którą Mu zlecił Zmartwychwstały, aż do końca.
30.Scena Ewangeliarza podczas Mszy Świętej pogrzebowej: / 3 płyta; czasookres 1,11:22-1,12:00/ Osoby przynoszące do ołtarza obraz i Ewangeliarz, podchodzą do Ewangeliarza, czynią skłon, następnie biorą Ewangeliarz, odwracają się do ludzi i zamykają, po czym odkładają na wyznaczone miejsce.
31.VII Osoba: Wiersz z BzN s. 99.
32.Scena z końcówką homilii: Błogosławi nam z Okna Domu Ojca w niebie. / 1 płyta 37:36-39:00/
33.VIII Osoba: Wspomnienie tamtych chwil przez Katarzynę Przynogę z Mosina: BzN ss. 100-101.
34.III Osoba: Wspomnienie tamtych chwil przez Dariusza Kowala z Krakowa: BzN s. 101.
35.Scena zakończenia pogrzebu: / 3 płyta; czasookres 1, 40:50-1,44:30/
36.V Osoba: Wspomnienie tamtych chwil przez Beatę Poliszczuk z Krakowa: BzN s.101.
37.Scena po pogrzebie, zapis pochówku JP II. / 3 płyta, czasookres 1,46:20-1,46:59/
38.Słowa Jana Pawła II, / 1 płyta; Zanim stąd odejdę czas: 1:40/
Przed rozpoczęciem słuchania słów Jana Pawła II, osoby, które przynosiły obraz i świecę podchodzą na wyznaczone miejsca. Dwóch trzyma w górze obraz Jana Pawła II skierowanego do ludzi, po bokach osoby trzymające świece. W takiej pozycji osoby pozostają, aż do zakończenia przemówienia Jana Pawła II. Następnie obraz JP II zostaje wyniesiony z Kościoła.

39.Litania do Wszystkich Świętych z pogrzebu. / Podczas wynoszenia obrazu z Kościoła/
40.Na zakończenie: Tu est Petrus. / Czas: 3:41/ Podczas muzyki na ekranie pojawia się napis:Na prośbę kardynała Kamilla Ruiniego, wikariusza generalnego Jego Świątobliwości dla diecezji Rzymu, papież Benedykt XVI, biorąc pod uwagę szczególne okoliczności, wyłożone w czasie audiencji udzielonej temuż kardynałowi 28 kwietnia 2005 roku, uchylił regułę oczekiwania przez pięć lat po śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II (Karola Wojtyły), papieża, tak by proces jego beatyfikacji i kanonizacji mógł rozpocząć się natychmiast. Mimo jakiegokolwiek sprzeciwu.
41. Pieśń: Wielki jest nasz Pan.
42. Zgodnie z tradycją: Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Papieża Jana Pawła II; prowadzona przez Księdza Proboszcza; (następnie Apel Jasnogórski).

Ksiądz diakon Krystian Piwowarczyk

Więcej artykułów z tej kategorii: Patron