Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali!

Subskrybuj RSS

Możesz także zasubskrybować każdy z tych elementów dla tylko jednego tematu. Służą do tego odpowiednie linki na stronach tematów.

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2013/2014

Dodał: Piotr Urbaniak.
Ostatnio zmieniony: 2013-10-10 09:23:53

Język polski -
Język angielski -  
Język niemiecki:
Wymagania dla klasy I- III.0 (1b) -
Wymagania dla klasy I- III.0 (1a) -
Wymagania dla klasy II -III.0 (2b) -
Wymagania dla klasy II- III.0 (2a) -
Wymagania dla klasy III- III .0 -
Wymagania dla klasy III - III. 1 -
Język francuski -
Zajęcia techniczne -  
Technika - 
Informatyka -  
Fizyka-
Biologia-  
Chemia:
klasa I -
klasa II -
klasa III -
Historia:
klasa 1-
klasa 2-
klasa 3 -
WOS
klasa 2-
klasa 3-
Matematyka:
klasa1 -
klasa2 -
klasa 3 -
Geografia -
 WF - ocena punktowa -
Sprawdziany chłopcy  -
Sprawdziany dziewczęta -
Muzyka  -
Plastyka -
Zajęcia artystyczne -
Ocenianie ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu umiarkowanym w roku szkolnym  -
 

Więcej artykułów z tej kategorii: Dokumenty szkolne