Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali!

Subskrybuj RSS

Możesz także zasubskrybować każdy z tych elementów dla tylko jednego tematu. Służą do tego odpowiednie linki na stronach tematów.

Narodowe Święto Niepodległości

Dodał: Piotr Urbaniak.
Ostatnio zmieniony: 2005-11-10 13:00:15

Narodowe Święto Niepodległości Narodowe Święto Niepodległości - najważniejsze polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Historia Znaczenie daty Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym i wybór 11 listopada jest dość arbitralny. 5 listopada 1916 - wydanie aktu gwarantującego powstanie Królestwa Polskiego, w bliżej nieokreślonych jeszcze granicach 14 stycznia 1917 - rozpoczęcie działalności przez Tymczasową Radę Stanu 12 listopada 1917 - przejęcie obowiązków głowy państwa przez Radę Regencyjną 7 października 1918 - ogłoszenie niepodległości Polski przez Radę Regencyjną 25 października 1918 - powołanie rządu Józefa Świeżyńskiego z 6 na 7 listopada 1918 – powstanie w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele 11 listopada 1918 - przekazanie przez Radę Regencyjną władzy nad podległym jej wojskiem Józefowi Piłsudskiemu 14 listopada 1918 - rozwiązanie Rady Regencyjnej i przekazanie przez Radę Regencyjną swoich uprawnień na rzecz Józefa Piłsudskiego 27 grudnia 1918 - wybuch powstania wielkopolskiego w Poznaniu Ustanowienie święta Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Dzieje obchodów Do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy - w roku 1937 i 1938...

Cały artykuł