Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali!